Saopštenje za javnost 09.04.2021.godine

Štampa

Saopštenje za javnost povodom održane Vanredne skupštine akcionara od 07.04.2021.godine

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora

Odluka o izboru članova Odbora direktora Društva

Odluka o usvajanju Statuta Luka Kotor A.D.

STATUT LUKA KOTOR A.D. KOTOR 0101-727-1 od 07.04.2021.g