Obavještenje 05.10.2020.

Štampa


                                                                


Obaještavaju se zainteresovani pomorski agenti, vlasnici putničkih brodova i brodarske kompanije da je u luci Kotor stvorena omogućnost za boravak putničkih brodova (kruzera) i njihovih posada u vrijeme trajanja pandemije COVID-19. Pravo na boravak i smještaj navedenih plovnih objekata će se vršiti po proceduri propisanonoj od strane MInistarstva saobraćaja i pomorstva. U prilogu ovog obavještenja možete preuzeti neophodnu dokumentaciju.Obavještenje za prijem kruzera

PLAN PRIHVATA I UPRAVLJANJA LUČKIM PODRUČJEM ZA SMJEŠTAJ STRANIH PLOVNIH OBJEKATA I NJIHOVIH POSADA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19

Saglasnost UPSUL-a na Plan prihvata stranih plovnih objekata i njihovih posada