Home

Dopis Nacionalnoj komisiji za UNESCO

El. pošta Štampa PDF


DOPIS

 

Obavještenje za privredne subjekte koji svoju djelatnost obavljaju na području MPGP luka Kotor

El. pošta Štampa PDF


Obavještavamo Vas da su dana 27.03.2019. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o graničnoj kotroli („Službeni list Crne Gore“, br.072/09, 020/11, 040/11, 039/13 i 017/19 od 19.03.2019. godine). Istim su propisane izmjene i u proceduri izdavanja identifikacionih oznaka za kretanje i zadržavanje u graničnom prelazu lica koja obavljaju djelatnost na prostoru istog.

U cilju olakšavanja i ubrzanja procedure za izdavanje predmetnih dozvola "Luka Kotor" A.D. Kotor je pripremila novi zahtjev usklađen sa predmetnim izmjenama zakona.

Zahtjev možete pronaci na sledecem linku.

 

Danas u Kotoru potpisan Ugovor sa Vladom Crne Gore o prvenstvenoj koncesiji

El. pošta Štampa PDF 

Izjava Predsjednika Odbora direktora ''Luka Kotor'' AD Kotor, dr Branka Ivanovića

El. pošta Štampa PDFNa današnjoj Ponovljenoj Vanrednoj Skupštini “Luka Kotor“ AD Kotor donijeta je jednoglasno Odluka kojom se ovlašćuje Predsjednik Odbora direktora da potpiše Ugovor o prvenstvenoj koncesiji sa Vladom Crne Gore.

Akcionari su danas usvajanjem ove odluke prihvatili Predlog ugovora o prvenstvenoj koncesiji koji je bio sastavni dio Odluke Vlade Crne Gore  o dodjeli prvenstvene koncesije Luci Kotor i usvojili Poslovni plan za period od 12 godina koji je sastavni dio Ugovora.

U radu Skupštine akcionara učestvovalo je 93,14% akcionara i punomoćnika akcionara i odluka je donijeta jednoglasno, dakle sa 1.283.771 akcija odnosno glasova ZA.

Opširnije...
 

Obavještenje o sazivanju Ponovljene vanredne Skupštine akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor i materijal za predloženi dnevni red

El. pošta Štampa PDFPonovljena vanredna Skupština akcionara „Luka Kotor“ AD Kotor će se održati dana 13.03.2019. godine, sa početkom u 13:00 sati u Kotoru, Velika sala Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD, Park Slobode broj 1.

OBAVJEŠTENJE

Opširnije...
 

Vanredna Skupština akcionara nije održana zbog nedostatka kvoruma

El. pošta Štampa PDFVanredna Skupština akcionara ,,Luka Kotor” A.D. Kotor koja je bila zakazana za petak, 01.03.2019. godine sa početkom u 13:00 časova nije održana zbog nedostatka kvoruma.
Ukupan broj akcija je 1.378.259, tako da kvorum za održavanje i odlučivanje na Skupštini čine akcionari koji posjeduju najmanje 689.130 akcija. Današnjoj Vanrednoj Skupštini akcionara prisustvovali su predstavnici i punomoćnici akcionara koji imaju ukupno 444.646 akcija, što je 32,26 % od ukupnog broja akcija, na osnovu čega je konstatovano da ne postoji kvorum za održavanje Skupštine.
Odbor direktora ,,Luka Kotor” A.D. Kotor će ponovljenu Vanrednu Skupštinu akcionara zakazati u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta ,,Luka Kotor” A.D. Kotor, o čemu će akcionari i javnost biti blagovremeno obaviješteni.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
dr Branko Ivanović
 
Strana 9 od 158

Vrijeme Kotor

Click za prognozu vremena

Kalendar

Last month April 2020 Next month
S M T W T F S
week 14 1 2 3 4
week 15 5 6 7 8 9 10 11
week 16 12 13 14 15 16 17 18
week 17 19 20 21 22 23 24 25
week 18 26 27 28 29 30

Clia

ISAQ sertifikat

         


NAJAVE ZA 2020. GODINU

Weather report & tide table

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

Politika kvaliteta

Čistija proizvodnja

Zaštita životne sredine

Global Code of Ethics

Mini galerija

images/resized/images/stories/demo//sam-8_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-9_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-10_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-11_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-12_75_57.jpgimages/resized/images/stories/demo//sam-13_75_57.jpg